K U N G Ö R E L S E

ANSÖKAN OM STIPENDIUM

FRÅN

STIFTELSEN KARL SIMSONS FOND

Fondens ändamål är att skapa en allmän bred professionalism inom kåren, att stimulera unga optikers utveckling till goda yrkesmänniskor och att främja forskning inom optikerområdet. För år 2023/2024 finns det 40.000 kronor att utdelas till två eller flera sökande.

Observera att det på grund av en del tidigare oförutsedda besvärligheter i år utlyses stipendier för både 2023 och 2024. Således är hälften, 20.000 kr prioriterad för sökande som sökt och/eller påbörjat sitt ändamål under 2023. Den andra halvan är avsedd för nya ansökningar gällande 2024. Alla som eventuellt skulle ha sökt för 2023 enligt ovan uppmanas därför att inkomma med en ansökan i år. Var vänlig ange då att ansökan gäller ändamål påbörjat 2023.

Som upplysning kan nämnas att inga stipendier utdelas för grund- eller påbyggnadsutbildning inom optikeryrket. Detta innebär att inga stipendier utdelas för utbildning till legitimerad optiker eller kontaktlinsbehörighet.

Stipendierna lämnas bl.a. för att vidga stipendiaternas vyer inom det yrkesmässiga området för optiker, såsom kundpsykologi, organisation, administration m.m. Det är därför möjligt att få stipendium inte enbart för redovisning och företagsekonomi utan även för kurser i muntlig och scenisk framställning, språkstudier, yrkespraktik utomlands m.m.

Ansökningsblankett kan hämtas på fondens Web-plats. Ifylld ansökan kan med fördel mailas som pdf till nedanstående mailadress.

Stiftelsen Karl Simsons Fond

c/o Optimax

Götgatan 83A

116 62 STOCKHOLM

Mail: msimson@telia.com

Internet: www.simsonfond.se

Eller ladda ner i Adobe Acrobat PDF-format här. 

Ansökan oss tillhanda senast 2024-04-30


C:\Users\Micke\OneDrive\Desktop\FSI Web 2024\index.html 2024-01-28 4.05 em Sidan 1 av 2