K U N G Ö R E L S E

 

 

 

ANSÖKAN OM STIPENDIUM
FRÅN
STIFTELSEN KARL SIMSONS FOND

 

Fondens ändamål är att skapa en allmän bred professionalism inom kåren, att stimulera unga optikers utveckling till goda yrkesmänniskor och att främja forskning inom optikerområdet. För år 2023 finns det 20.000 kronor att utdelas till en eller flera sökande.

Som upplysning kan nämnas att inga stipendier utdelas för grund- eller påbyggnadsutbildning inom optikeryrket. Detta innebär att inga stipendier utdelas för utbildning till legitimerad optiker eller kontaktlinsbehörighet.
 

Stipendierna lämnas bl.a. för att vidga stipendiaternas vyer inom det yrkesmässiga området för optiker, såsom kundpsykologi, organisation, administration m.m. Det är därför möjligt att få stipendium inte enbart för redovisning och företagsekonomi utan även för kurser i muntlig och scenisk framställning, språkstudier, yrkespraktik utomlands m.m.

 

 

Ansökningsblankett kan hämtas på fondens Web-plats. Ifylld ansökan kan med fördel mailas som pdf till nedanstående mailadress.

 

Stiftelsen Karl Simsons Fond

c/o Optimax

Götgatan 83A

116 62  STOCKHOLM  
Mail: msimson@telia.com

 

 

Eller ladda ner i Adobe Acrobat PDF-format här.

 

Saknar du Acrobat Reader kan du hämta den här.

 

Exempel på tidigare utdelade stipendier finns här.

 

 

 

Ansökan oss tillhanda senast 2023-04-21

 

 

 

 

Stockholm i Februari 2023